logo

Reglement

Deelnemersreglement

I: Het festival

Tijdens PianoFest 2018 mag iedere deelnemer maximaal 5 minuten spelen. Er zijn in totaal 140 plaatsen beschikbaar, waarvan 85 plaatsen in de Bernard Haitinkzaal en 55 in de Sweelinckzaal. Van de 85 plaatsen in de Haitinkzaal zijn maximaal 70 plaatsen bestemd voor het concours. De vakjury beoordeelt tijdens het festival alleen de pianisten die zich hebben ingeschreven voor het concours. De andere 70 kandidaten worden beoordeeld door een jury bestaande uit alumni van het Conservatorium van Amsterdam, met het doel een juryrapport op te maken ten behoeve van talentontwikkeling. Zowel de vakjury als de alumni-jury maken een juryrapport van minimaal twee regels. Alle deelnemers krijgen dit juryrapport met de geluidsopnames van hun optreden toegestuurd via email. Er zijn voor het festival en concours geen muziekcategorieën gedefinieerd. Er mag zowel licht, klassiek, jazz, hedendaagse muziek als een eigen compositie worden gespeeld.

Tijdens de voorronde van het concours spelen de deelnemers een repertoire van maximaal 5 minuten. In de finale spelen maximaal drie deelnemers een finalerepertoire van minimaal 10 en maximaal 15 minuten. Inschrijving voor het concours verplicht je dus meteen een programma voor de finale in te studeren.

II: Voorwaarde deelname

 • Deelnemers mogen geen onderwijs volgen aan een muziekvakopleiding, zoals de vooropleiding/vakopleiding conservatorium (maar met uitzondering van de jong talentklas). Ook mag je niet beroepsmatig met muziek bezig zijn.
 • Iedere deelnemer vanaf 5 jaar kan meedoen aan PianoFest.
 • Elk spelniveau is toegestaan.
 • Je kunt alleen inschrijven voor een solo optreden.
 • Er zijn geen verplichte werken en er hoeft niet uit het hoofd te worden gespeeld.
 • Tijdens het concours is het niet toegestaan vereenvoudigde versies van of ingekorte composities te spelen. Volledige delen van een meerdelige compositie mogen wel. Herhalingen mogen ook worden weggelaten.
 • Iedere deelnemer krijgt 10 minuten inspeeltijd voorafgaand aan het optreden.
 • Begeleiding achter de podia is alleen toegestaan bij kinderen tot 12 jaar en wel door één persoon.
 • Deelnemers die een eerdere PianoFest finale hebben gespeeld (geldt alleen vanaf PianoFest 2019) mogen alleen tijdens het reguliere festival spelen.
 • Wijzigingen in de opgegeven muziekstukken kunnen uitsluitend tot 1 december per e-mail aan info@pianofest.nl doorgegeven worden. Daarna is wijzigen niet meer mogelijk.

III: Voorwaarde inschrijving

 • Inschrijven kan tot 1 november 2018 via de website, www.pianofest.nl. De registratie en betaling vindt plaats via eventbrite. Indien het 'vol' is sluit de inschrijving eerder.
 • Het inschrijfgeld 2018 bedraagt €25,00 per speelsessie van 5 minuten. De kosten voor inschrijving voor een reguliere festival- en een concoursplek zijn gelijk.
 • Een deelnemer mag één keer deelnemen.
 • Na de keuze tussen een reguliere festival- of concoursplek, het vermelden van het te spelen muziekstuk (inclusief speeltijd) en het selecteren van het voorkeurstijdstip van optreden, voldoet de deelnemer eerst het bedrag via eventbrite, waarna de plek definitief is gereserveerd.
 • De organisatie bepaalt het definitieve programma van het concours en behoudt het recht wijzigingen te maken in het programma. Uiteraard gebeurt dit in afstemming met de betreffende deelnemers.
 • Het inschrijfgeld wordt bij annulering níét gerestitueerd.
 • Indien een deelnemer jonger dan 18 jaar is, wordt ervan uitgegaan dat ouders of voogd akkoord zijn met de inschrijving en met de voorwaarden.

IV: Jurering voorronde concours

 • De vakjury beantwoordt voor iedere deelnemer de vraag: naar de finale? met het antwoord: ja of nee. Daarnaast kent elk jurylid aan iedere deelnemer twee cijfers toe: voor muzikale interpretatie en voor technische uitvoering. Puntentoekenning is per onderdeel in decimalen van 1,0 t/m 10,0.
 • De drie pianisten met de meeste ´ja's´ gaan door naar de finale. Bij ex aequo of 'close calls' gelden de hoogste cijfers.
 • Bij een overschrijding van de speeltijd wordt een punt van de totale waarde afgetrokken.
 • Indien de kandidaat andere dan de opgegeven werken speelt, worden twee punten van de totale waarde afgetrokken.
 • Indien twee of meer deelnemers een gelijk totaalcijfer hebben, geeft het hoogste cijfer voor muzikale interpretatie de doorslag. Is dit ook gelijk, dan beslist de voorzitter van de jury.
 • Indien een deelnemer enigerlei relatie heeft met een van de juryleden, van welke aard dan ook, onthoudt dit jurylid zich van beoordeling. Het puntentotaal van de overige juryleden wordt in dat geval door de jury‐assistent met een correctiefactor vermenigvuldigd.
 • De puntentoekenning wordt niet bekend gemaakt.
 • De juryuitslag is te allen tijde bindend.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury bij meerderheid van stemmen.
 • Tijdens de voorronde bestaat de jury uit een vaste voorzitter Yoram Ish-Hurwitz en twee leden, Daria van den Bercken en Tilmar Junius. Tijdens de finale in de avond wordt de jury uitgebreid met twee nieuwe juryleden, David Kuyken en Nino Gvetadze. De vakjury bestaat uit professionals met expertise op verschillende vakgebieden.

V: Jurering finale concours

 • De finalisten spelen een repertoire van minimaal 10 en maximaal 15 minuten. Dit repertoire wordt bij inschrijving voor het concours opgegeven.
 • Ieder jurylid kent weer twee cijfers toe: aan muzikale interpretatie en technische uitvoering. De punten worden bij elkaar opgeteld. Bij gelijke score geeft de muzikale interpretatie de doorslag. Als deze score ook gelijk is, beslist de voorzitter.
 • Er wordt een 1e, 2e en 3e prijswinnaar aangewezen.

VI: Jurering festival

 • 70 kandidaten worden beoordeeld door een jury bestaande uit totaal 5 studenten en/of alumni van het Conservatorium van Amsterdam. De juryleden wisselen elkaar af. Er zijn twee juryleden per optreden in de zaal aanwezig.
 • Ieder jurylid maakt een juryrapport (max 2 regels) van 14 deelnemers.
 • Deelnemers krijgen dit juryrapport met de geluidsopnames van hun optreden na afloop toegestuurd via email.
Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de nieuwsberichten over het festival. Zodra de registratie opengaat stuurt Stichting PianoFest een aankondiging uit. Laat hier je emailadres achter:
logo
Designed and developed by Ilya. Pianofest © 2018