logo

Reglement

Deelnemersreglement

I: Het festival

Tijdens PianoFest 2018 kan iedere deelnemer maximaal 5 minuten spelen. Er zijn in totaal 140 plaatsen beschikbaar, waarvan 85 plaatsen in de grote zaal (Bernard Haitinkzaal) en 55 in de kleine zaal (Sweelinckzaal). Het concours met vakjury is op het hoofdpodium en heeft plaats voor 70 deelnemers. De andere 70 deelnemers worden beoordeeld door deze jury. Alle deelnemers krijgen een juryrapport met de geluidsopnames van hun optreden thuis gestuurd.

Let op! In de finale van het concours spelen maximaal 3 deelnemers een finalerepertoire van minimaal 10 en maximaal 15 minuten, dit is inclusief de 5 minuten van de voorronde. Inschrijving voor het concours verplicht je dus een programma voor de finale in te studeren.

II: Voorwaarde deelname

 • Deelnemers mogen geen onderwijs volgen aan een muziekvakopleiding, zoals de vooropleiding/vakopleiding conservatorium (maar met uitzondering van de jong talentklas). Ook mag je niet beroepsmatig met muziek bezig zijn.
 • Iedere deelnemer vanaf 5 jaar kan meedoen aan PianoFest.
 • Elk spelniveau is toegestaan.
 • Je kunt alleen inschrijven voor een solo optreden.
 • Er zijn geen verplichte werken, er hoeft niet uit het hoofd te worden gespeeld en er zijn geen muziekcategorieën: er mag zowel licht, klassiek, jazz, hedendaagse muziek als een eigen compositie worden gespeeld.
 • Tijdens het concours is het niet toegestaan vereenvoudigde versies van of ingekorte composities te spelen. Volledige delen van een meerdelige compositie mogen wel. Herhalingen mogen ook worden weggelaten.
 • Iedere deelnemer krijgt 10 minuten inspeeltijd voorafgaand aan het optreden.
 • Begeleiding achter de podia is alleen toegestaan bij kinderen tot 12 jaar en wel door één persoon.
 • Je mag iemand meebrengen die de bladmuziek omslaat.
 • Bij inschrijving vermeld je het 5 minuten - en bij deelname aan het concours ook het 10-15 minuten (dit is inclusief het 5 minuten repertoire van de voorronde) - repertoire.
 • Wijzigingen in de opgegeven muziekstukken kunnen uitsluitend tot 15 november per e-mail aan info@pianofest.nl doorgegeven worden. Daarna is wijzigen niet meer mogelijk.

III: Voorwaarde inschrijving

 • Inschrijven kan tot 15 november 2018 via de website, www.pianofest.nl. De registratie en betaling vindt plaats via eventbrite. Indien het 'vol' is sluit de inschrijving eerder.
 • Het inschrijfgeld 2018 bedraagt €25,00 per speelsessie van 5 minuten tijdens het festival of concours.
 • Een deelnemer mag één keer deelnemen.
 • Na de keuze tussen een reguliere festival- of concoursplek, het vermelden van het te spelen muziekstuk (inclusief speeltijd) en het selecteren van het voorkeurstijdstip van optreden, voldoet de deelnemer eerst het bedrag via eventbrite, waarna de plek definitief is gereserveerd.
 • De organisatie bepaalt het definitieve programma van het concours en behoudt het recht wijzigingen te maken in het programma. Uiteraard gebeurt dit in afstemming met de betreffende deelnemers.
 • Het inschrijfgeld wordt bij annulering níét gerestitueerd. Bij annulering dient een mail gestuurd te worden naar info@pianofest.nl.
 • Indien een deelnemer jonger dan 18 jaar is, wordt ervan uitgegaan dat ouders of voogd akkoord zijn met de inschrijving en met de voorwaarden.

IV: Jurering voorronde concours

 • De vakjury beantwoordt voor iedere deelnemer de vraag: naar de finale? met het antwoord: ja of nee. Daarnaast kent elk jurylid aan iedere deelnemer twee cijfers toe: voor muzikale interpretatie en voor technische uitvoering. Puntentoekenning is per onderdeel in decimalen van 1,0 t/m 10,0.
 • De drie pianisten met de meeste ´ja's´ gaan door naar de finale. Bij ex aequo of 'close calls' gelden de hoogste cijfers.
 • Bij een overschrijding van de speeltijd wordt een punt van de totale waarde afgetrokken.
 • Indien twee of meer deelnemers een gelijk totaalcijfer hebben, geeft het hoogste cijfer voor muzikale interpretatie de doorslag. Is dit ook gelijk, dan beslist de voorzitter van de jury.
 • Indien een deelnemer enigerlei relatie heeft met een van de juryleden, van welke aard dan ook, onthoudt dit jurylid zich van beoordeling. Het puntentotaal van de overige juryleden wordt in dat geval door de jury‐assistent met een correctiefactor vermenigvuldigd.
 • De puntentoekenning wordt niet bekend gemaakt en de juryuitslag is te allen tijde bindend.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury bij meerderheid van stemmen.

V: Jurering finale concours

 • De finalisten spelen een repertoire van minimaal 10 en maximaal 15 minuten. Dit repertoire wordt bij inschrijving voor het concours opgegeven.
 • Ieder jurylid kent weer twee cijfers toe: aan muzikale interpretatie en technische uitvoering. De punten worden bij elkaar opgeteld. Bij gelijke score geeft de muzikale interpretatie de doorslag. Als deze score ook gelijk is, beslist de voorzitter.
 • Er wordt een 1e, 2e en 3e prijswinnaar aangewezen.
Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de nieuwsberichten over het festival. Laat hier je emailadres achter:
afk logocultuurfonds logo