logo

PianoFest zoekt nieuwe collega

21-02-21

For English please scroll down

Gezocht: bestuurslid /penningmeester

Hou jij van cijfers en begrotingen? Word jij gelukkig van het opstellen van jaarverslagen en het op orde houden van de financiële administratie? Heb je affiniteit met (piano)muziek? Dan is deze functie iets voor jou! Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid dat de rol van penningmeester op zich wil nemen. Het is een onbezoldigde functie.

Stichting PianoFest

Stichting PianoFest is in 2017 opgericht. Met een ondernemend en professioneel team organiseren we regelmatig pianofestivals, waar amateurs voor 5 minuten in de huid kunnen kruipen van een echte concertpianist. We organiseren daarnaast workshops, masterclasses en optredens van grote artiesten. We doen dit voor alle amateurpianisten in Nederland: Of je nu 5 jaar bent of 85, al je hele leven op pianoles zit, of net zelf begonnen bent op je zolderkamer met een YouTube-tutorial, of je nu klassiek speelt, of je eigen jazzy-popcomposities. We zijn er voor alle pianoliefhebbers van elk niveau!

Ambities

Financieel gezien heeft PianoFest de afgelopen jaren grotendeels gedraaid op subsidies en fondsen. Het is onze nadrukkelijke ambitie om onze financiën structureel en meerjarig te verduurzamen. We breiden onze events uit om een nog bredere doelgroep aan te trekken.

Het bestuur

Het bestuur is uitvoerend en bestaat verder uit een voorzitter, die zich bezighoudt met fondsenwerving en de algemene coördinatie en een secretaris, die productie en vormgeving in haar portefeuille heeft. Wij vergaderen in principe eens per twee maanden op een locatie in Amsterdam. Ook buiten de vergaderingen onderhouden wij regelmatig contact voor overleg en gezellige borrels.

De penningmeester

Wij zoeken iemand die het team van PianoFest wil bijstaan in de verdere professionalisering van de financiële bedrijfsvoering. Je beheert de financiën van de stichting: je bent verantwoordelijk voor de boekhouding, de financiële transacties en de belastingaangifte. Je adviseert de rest van het bestuur over het financieel beheer en stelt de begroting en het financieel jaarverslag op. Daarnaast vind je het ook leuk om mee te denken over de strategie en/of uitvoering van de activiteiten. Afhankelijk van je interesse ben je ongeveer 2 tot 4 uur per week kwijt aan PianoFest.

Meer weten? Solliciteren?

Wij leren je graag kennen! Meer informatie over PianoFest is te vinden op onze website, Facebook, of onze videos. Vragen en reacties stuur je naar de voorzitter Lizzy Beekman: lizzy@pianofest.nl / 06-14469698, graag voor 19 maart 2021.

------------------------------------------------------------------------

PianoFest is looking for a new board member/treasurer

Does keeping the financial records, making budgets and annual reports make you happy? Do you fancy piano music? And are you interested in volunteering with a social and enthusiastic team? Then we are looking for you! PianoFest is looking for a new board member who will take on the role of treasurer. It is an unpaid position.

PianoFest Foundation

The PianoFest Foundation was founded in 2017. With a small and entrepreneurial team, we regularly organize piano festivals, where amateurs can perform like real artists for 5 minutes on a professional stage and on a top nudge grand piano. The festival also provides workshops, masterclasses and performances by inspirational artists of all music styles. We do this for all amateur pianists in the Netherlands: whether they are 5 or 85 years old, whether they have been taking piano classes all their life, or just started with YouTube tutorials, and whether they play classical, jazzy or pop compositions. We are there for all piano lovers of all levels!

The board

The board members have an executive mandate and consists of a chair who deals with fundraising and general coordination and the board secretary, who has production and design in her portfolio. In principle, we meet once every two months at a location in Amsterdam. We also maintain regular contact outside of these meetings for coordination and social drinks.

The Treasurer

We are looking for someone who wants to assist the PianoFest team in the further professionalization of their financial management. You will manage the finances of the foundation: you are responsible for accounting, financial transactions and tax reimbursements. You advise the rest of the board on financial management and prepare the budget and the annual financial report. In addition, you also enjoy thinking about or working on the activities and strategy of the foundation. It is convenient if you have a basic knowledge of Dutch. Depending on your interest, you will spend more or less 2 to 4 hours a week to PianoFest.

Questions or how to apply?

We would like to get to know you! For more information on PianoFest, please check our website, Facebook or our videos. Please send your questions or show your interest to the chair Lizzy Beekman: lizzy@pianofest.nl / 06-14469698 before 19th of March 2021.

Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de nieuwsberichten over het festival. Laat hier je emailadres achter:
logo
Designed and developed by Ilya. Pianofest © 2021